Odpadové hospodárstvo
Stavebná činnosť
Výrobná činnosť
Ťažba štrkopieskov

Kontakt

SKLÁDKY a ODPADY s.r.o.
Vajnorská 40,
831 03 Bratislava

info@sao.sk